Punktowe Ocenianie Zachowania Załącznik nr 1 do Wewnętrznego Systemu Oceniania W Zespole Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej