Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska