Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania „WSO” Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej