Aktualności

2022-08-04

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Z radością informujemy, że projekt dotyczący utworzenia punktu dydaktycznego Ekocentrum w Nowej Wsi Lęborskiej otrzyma dofinansowanie w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Komisja przyznała grant doceniając fakt, że projekt ma charakter długotrwały i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska.  

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska zyskają „Nowowiejskie EKOcentrum na górce pod chmurką - czyli dla dużego i małego coś z przyrodą związanego”. Zajęcia w pracowni podniosą stan świadomości ekologicznej społeczności lokalnej; ukształtują racjonalną i zaangażowaną postawę mieszkańców wobec ochrony środowiska, przygotują dzieci do praktycznego wdrażania zasad ekorozwoju oraz będą popularyzować wiedzę przyrodniczą.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

#wzmocnijswojeotoczenie oraz #pse

2022-06-28

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna znajduje się w załączniku.

Spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przyjętych do klas pierwszych odbędzie się 30 sierpnia 2022r o godz. 15.30 na patio szkoły.

Zapraszamy

Wyprawka szkolna - załącznik

2022-06-27

Certyfikat Ratowników Czytelnictwa

Pierwszy rok pracy w Ogólnopolskim Programie Ratownicy Czytelnictwa 2021/2022 za nami! Na dowód całorocznych działań czytelniczych otrzymaliśmy certyfikat, który ,,dodaje skrzydeł” i cieszy! Ogromnie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim naszym uczniom, rodzicom i nauczycielom! Wierzymy, że razem jesteśmy w stanie podnieść poziom czytelnictwa w szkole, regionie, Polsce!
Chętnie zaangażujemy się w akcję w nowym roku szkolnym! 
Była to niesamowita przygoda!