Informacje o szkole

Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej składa się z oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Działania "wobec ucznia" ukierunkowaliśmy na stwarzanie każdemu uczniowi szansy odnoszenia sukcesów w nauce na miarę  jego możliwości i aspiracji. Możliwość wykazania się swoimi mocnymi stronami w innych dziedzinach uczniowskiej, społecznej, sportowej, artystycznej itd. aktywności, to szansa na sukces dla wszystkich uczniów,

Nasza placówka posiadająca tytuł „Szkoły odkrywców talentów” oraz „Szkoły w ruchu” jest w stanie zapewnić uczniom rozwijanie zainteresowań i zdolności, zdobywanie wiedzy w przyjaznej atmosferze, a także bezpieczeństwo i opiekę.

Zapewniamy naukę w mało licznych klasach realizując ogólny profil kształcenia zgodnie
 z podstawą programową ukierunkowaną na dobre przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej, egzaminów gimnazjalnych i kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Każdy uczeń naszej szkoły od klasy I uczy się języka angielskiego, a od klasy IV dodatkowo j. niemieckiego. W gimnazjum w  ramach planu nauczania oferujemy chętnym uczniom zwiększoną liczbę godzin języka angielskiego  oraz wychowania fizycznego ( piłka nożna, tenis stołowy, strzelectwo). Nowością w szkole są zajęcia języka kaszubskiego. Chętni uczniowie poznają lub doskonalą język regionalny oraz poszerzają swoją wiedzę nt swojej małej ojczyzny- kaszubszczyzny. Oferujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych oraz umożliwiamy uczniom udział w różnych konkursach
i olimpiadach. W swoich szeregach mamy laureatów szczebla wojewódzkiego konkursów przedmiotowych , nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy sportowe oraz w innych konkursach tematycznych.

W szkole organizowanych jest wiele konkursów, imprez i uroczystości, uczniowie mają czas na zabawy i wycieczki turystyczne i edukacyjne.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi w sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne pracowniami przedmiotowymi ( 5 z tablicami interaktywnymi), w tym  komputerową, fizyczno-chemiczną, multimedialną  oraz posiadamy 2 sale gimnastyczne, boisko trawiaste i  kompleks boisk „Orlik” .

Szkoła posiada monitoring wizyjny oraz dziennik elektroniczny, dzięki czemu  rodzice mają możliwość śledzenia na bieżąco wyników nauczania swoich dzieci.

W szkole funkcjonuje stołówka, świetlica, sklepik szkolny. Pomocą w rozwiązywaniu  problemów dzieci i rodziców służy pedagog szkolny, psycholog i logopeda.

Po każdym semestrze uczniowie ze wysoką średnią ocen i bardzo dobrym zachowaniem
oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki sportowe ( co najmniej III miejsce w Powiecie oraz dobre zachowanie) otrzymują stypendia naukowe i sportowe.