Szkolenie nr 1. Podstawy wiedzy o zdrowiu psychicznym dla rodziców