Hymn Szkoły

​​​​​​​Cześć nasza szkoło!

sł. J. Wojciech Fiwek
muz. Zbigniew Piasecki

Od pierwszej klasy do ostatniej,
Zbratani wspólnym celem,
Tworzymy razem swoją przyszłość,
Zdążając w życie śmielej.
Każdego dnia po parę kroków
Zbliżamy się do świata,
Tajemnic przecież tyle wokół
W człowieku, w ziemi, w kwiatach.

Ref.  Cześć nasza szkoło cześć,
Tu dla nas drugi dom. 
Dla ciebie nasza pieśń,
Ufamy w dobroć twą.
Niechaj codzienny trud
Mądrością krzepi nas.
Sięgniemy wyżej gwiazd 
I prześcigniemy czas!