Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej