BohaterON

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską kampanię BohaterOn - w Twojej Szkole. W ramach projektu uczniowie napiszą kartki do Powstańców, a także poznają sylwetki bohaterów walk o stolicę.


 

2020-11-01

BohaterON w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021

              Nasza szkoła po raz drugi włączyła się w ogólnopolską kampanię BohaterOn w Twojej szkole.

              W ramach projektu uczniowie wykonali kartki do Powstańców, a także poznali sylwetki bohaterów walk o Warszawę.
              Pamiętajmy o...
2019-10-28

BohaterON – włącz historię! Klasa VIc

Klasa VI c także włączyła się w tę ogólnopolską kampanię. Na lekcji języka polskiego uczniowie zapoznali się z wydarzeniami II wojny światowej oraz historią powstańców. Natomiast na lekcji techniki wykonywali kartki z życzeniami i podziękowaniami dla bohaterów Powstania...

2019-10-28

Uczniowie klas Vb i Vc - pamiętają!

Uczniowie klas Vb i Vc, wspólnie z wychowawcami, również zaangażowali się w projekt BohaterOn! Napisali wzruszające podziękowania dla bohaterów powstania i okrasili je pięknymi rysunkami! Zapraszamy do galerii zdjęć! 
 
2019-10-24

Klasa 4a promuje patriotyczne postawy poprzez udział w kampanii BohaterOn

Klasa 4a włączyła się w kampanię upamiętniającą uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie obejrzeli prezentację przybliżającą im wydarzenia z powstania. Dowiedzieli się kto to był łącznik,  sanitariuszka,  miner, lotnik. Uczniowie pracowali z zakodowanymi kartami pracy,...

2019-10-24

Klasa 2b włączyła się w udział akcji BohaterON – włącz historię!

Klasa 2b włączyła się w udział akcji BohaterON – włącz historię! Przed wykonaniem laurek uczniowie obejrzeli filmik dla dzieci dotyczący Powstania Warszawskiego. Następnie przejrzeli stronę internetową www.bohateron.pl, na której zgromadzono informacje o Powstańcach oraz ich...

2019-10-24

Klasa I B włączyła się w akację BohaterON

Klasa I B włączyła się w akację  BohaterON – włącz historię! 
Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku. W ramach tego projektu uczniowie  wzięli udział...
2019-10-22

Bierzemy udział w ogólnopolskiej kampanii historycznej

Na zajęciach technicznych uczniowie wykonywali kartki dla Powstańców.

2019-10-22

Akcja BohaterOn - klasaVa

   Ruszyła już czwarta edycja ogólnopolskiej kampanii „BohaterON – włącz historię!”, w ramach której każdy może pokazać, że pamięta o uczestnikach walk o stolicę i docenia tych, którzy pielęgnują pamięć o wydarzeniach sprzed lat.
   Nasi uczniowie również...
2019-10-22

Akcja BohaterON - klasa VIIb

   Uczniowie klasy VIIb włączyli się w w kampanię za pośrednictwem, której promuje się patriotyczne postawy, a także tworzy wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju  i jego bohaterach przez cały rok.
   Na lekcjach języka polskiego redagowaliśmy listy i życzenia, a...
2019-10-15

Uczniowie klasy 3A w kampanii „BohaterON’’

Uczniowie klasy 3A wzięli udział w  ogólnopolskiej kampanii  „BohaterON’’  o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Po zapoznaniu się z wydarzeniami II wojny światowej oraz powstania warszawskiego wykonali...