Opłaty za obiady

Poniżej podajemy nowy nr konta, na które można dokonać opłaty za obiady. Zmiana obowiązuje od 01.01.2018r.

Szkoła Podstawowa im.Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej ul. Polna 9A

Nr konta 92 1020 4649 0000 7202 0214 3261

Koszt obiadu - 5 zł