Czym się zajmuję?

“Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka, i trzeba o nią dbać.."

Leon Kaczmarek- ojciec polskiej logopedii

 

                                        Logopeda- mgr Joanna Domecka- Kulasiewicz

 

Witam i zapraszam do odwiedzenia Kącika Logopedycznego.

Moją rolą jest ocena mowy ucznia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zaplanowanie i prowadzenie terapii logopedycznej. W tym celu na początku każdego roku szkolnego przeprowadzam diagnozę logopedyczną, na podstawie której kwalifikuję uczniów na zajęcia logopedyczne. Zajęcia odbywają się w trzy, czteroosobowych grupach, a w przypadku dużego nasilenia zaburzeń indywidualnie.

Podejmuję także działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. W tym roku realizuję  innowację „W świecie głosek”- kształtowanie prawidłowej mowy uczniów klasy I”,  której celem głównym jest stymulowanie indywidualnych możliwości mające na celu ukształtowanie prawidłowej mowy.

Organizuję także pomoc dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

W trakcie zajęć stosuję różnorodne  metody pracy i środki dydaktyczne dokładając wszelkich starań, aby zajęcia były prowadzone w atrakcyjnej formie.