Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Strażaków Polskich
w Nowej Wsi Lęborskiej  roku szkolnym 2020/21
 

 

Przewodniczący : Arkadiusz Politański

Zastępca  : Dominika Reszka 

Skarbnik : Katarzyna Tabaka 

Sekretarz : Danuta Szews   

 

Lp

Imię i nazwisko

klasa

1

Katarzyna Tabaka

Ia

2

Patrycja Konkel

Ib

3

Agnieszka Kotłowska

IIa

4

Dominika Reszka

IIb

5

Sylwia Tomkowicz

III a

6

Justyna Kierznikiewicz

IIIb

7

Justyna Michałowska

IVa

8

Elżbieta Zareba

IVb

9

Anna Łunecka-Bartkiewicz

V a

10

Beata Smentoch

VIa

11

Arkadiusz Politański

VIb

12

Danuta Szefs

VI c

13

Joanna Pelowska

VI d

14

Kamila Kulasiewicz

VIIa

15

Renata Wesołowska

VII b

16

Grażyna Kotłowska

VIIc

17

Beata Kisielewska

VII Ia

18

Anita Grinder

VIII b

 

Konto Rady Rodziców : 63102046490000720201642875

Rada Rodziców jest ważnym elementem życia szkoły.

Rodzice mogą poprzez swoich przedstawicieli, a także indywidualnie, m.in. za pośrednictwem wychowawców, wnioskować i przekazywać uwagi o funkcjonowaniu szkoły do Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców współpracuje i wspiera bieżącą działalność szkoły  :

- opracowuje i realizuje plan finansowy Rady rodziców wspomagający wychowawczą pracę szkoły, m.in. poprzez zakup nagród, zakup pomocy dydaktycznych, organizację Mikołajek i tłustego czwartku, współorganizację Święta Patrona Szkoły, dofinansowanie wyjazdów uczniów na konkursy itp.

- rodzice współorganizują kiermasze szkolne i inne uroczystości, egzaminy gimnazjalne i zabawę na zakończenie  gimnazjum.