„Okładka ulubionej książki”

Okładka ulubionej książki”

Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję, twoją interpretację treści. 
Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu, który znajdziesz w bibliotece szkolnej. 

Regulamin 

1. Cele konkursu: 

- zachęcenie uczniów do czytania książek; 

- popularyzacja czytelnictwa; 

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej; 

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych; 

- rozbudzenie świadomości poszanowania książek; 

-inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej. 

2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

- konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII; 

- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV,  klasy V-VIII; 

- zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej projekt okładki ulubionej książki; 

- technika pracy jest dowolna (rysunek, kolaż, malarstwo, techniki mieszane; format pracy A3 lub A4); 

- projekt okładki musi zawierać: tytuł książki, imię i nazwisko autora książki, wydawnictwo.

3. Kryteria oceniania prac konkursowych: 

- samodzielność wykonania; 

- oryginalność pracy; 

- zgodność z tematyką konkursu; 

- własna interpretacja; 

- pomysłowość; 

- staranność, estetyka wykonania; 

- kompozycja; 

- walory artystyczne.

4. Prace konkursowe należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 08.05.2024 r. 

5. Na odwrocie pracy (okładki) należy umieścić dane: imię, nazwisko autora pracy i klasę. 

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie.  

7. Na zwycięzców czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody. 

8. Oficjalne zakończenie konkursu, ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w maju.

9. Prace zgłoszone na konkurs zostaną wyeksponowane na specjalnie zorganizowanej wystawie przed biblioteką. 

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (obchodzonego 23 kwietnia) oraz Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (obchodzonego 8 maja). 

książki