BIOLOGIA W KLASIE 7

Utworzono: 19-10-2022

Na lekcjach biologii w klasie 7 uczniowie poznają  anatomię i fizjologię człowieka. Ostatnio omawiali budowę szkieletu. Dowiedzieli się jakie kości budują szkielet osiowy oraz szkielet kończyn. Poznali również kości tworzące obręcze: miedniczną i barkową. Analizowali budowę kości oraz ich skład chemiczny . W ramach powtórzenia tych wiadomości, siódmoklasiści wykonali plakaty przedstawiające budowę szkieletu.

chłopcy opisują kości
Adam, Oliwier, Maks i Filip ze swoją pracą
Chłopcy opisują szkielet
Dawid, Kuba, Paweł, Antek i Tomek prezentują swoją pracę
dziewczęta podpisują kości klatki piersiowej
dziewczęta składają szkieletowe puzzle
Jasmina, Kornelia, Natalia i Tomek przedstawiają swoją pracę
Magda, Martyna i Franek przedstawiają swoją pracę
Małgosia i Maja prezentują swoją pracę
opis szkieletu
Praca w grupie
uczniowie opisują szkielet