Doświadczenia w klasie 7

Utworzono: 14-09-2022

Uczniowie klasy siódmej wykonali swoje pierwsze doświadczenie na lekcji chemii. W czasie zajęć uczyli się odróżniać zjawisko fizyczne od reakcji chemicznej. Proste doświadczenia chemiczne pozwalają na oswojenie się ze sprzętem oraz metodą wykonania. Wszystkie dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem.

dziewczynki wykonują doświadczenie
uczniowie pracują w grupach
uczeń demonstruje produkty reakcji
klasa 7a określa różnicę pomiędzy zjawiskiem fizycznym a reakcją chemiczną