NAUCZYCIELE ŚWIETLICY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM! VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jesień w oczach dziecka”

Utworzono: 07-10-2022

• Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-3.  
• Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych pod hasłem: „Jesień w oczach dziecka”.  
• Głównym założeniem konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów na piękno i szeroką gamę barw jesiennego krajobrazu.  
Warunki uczestnictwa: 
• Prace należy wykonać indywidualnie i samodzielnie (na kartce z bloku technicznego) w formacie A4, techniką dowolną - płaską (bez użycia materiałów sypkich). Prace należy odpowiednio zabezpieczyć.  
• Do każdej pracy należy dołączyć zgodę opiekunów oraz metryczkę (do pobrania u nauczycieli świetlicy). 
• Prace należy dostarczyć do świetlicy do 21 października 2022r. 
Zapraszamy! 

jesień