Pola Nadziei

Utworzono: 11-11-2023

Nasza szkoła bierze udział w Akcji Pola Nadziei. Wolontariusze klas 7 i 8 wraz z uczniami klasy 3c sumiennie zaangażowali się w organizację tej akcji. Przygotowano plakat z hasłem „Pola nadziei”, oraz żółte balony. Uczniowie klas starszych oraz młodszej klasy 3 zintegrowali się i wspólnie zasadzili cebulki żonkili na terenie szkoły. Wiosną, kiedy zakwitną, są rozdawane w kwestach , a pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone są na budowę Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego. Akcja Pola Nadziei ma na celu szerzenie idei hospicyjnej, edukację i uwrażliwianie społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży, na los ludzi chorych i cierpiących. #SadzimyŻonkile #PolaNadziei #BudujemyHospicjum Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Uczniowie wkładają do ziemi cebulki żonkili
Uczniowie trzymają żółte balony i sądzą cebulki żonkili
Uczniowie trzymają w rękach żółte balony i sadzą cebulki żonkili
Uczniowie sadza cebulki żonkili
Grupa uczniów stoi na dworze i trzyma w rękach żółte balony
Grupa uczniów stoi o trzyma w ręku balony