Szkoła Podstawowa w Silnie z a p r a s z a do udziału w XVI Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Plastycznym dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Utworzono: 06-11-2022

Celem konkursu jest:

  • rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów poprzez wypowiedź plastyczną
  • rozwijanie wyobraźni potrzebnej zarówno na lekcjach matematyki, jak i w życiu  codziennym
  • popularyzowanie geometrii za pomocą plastyki, rozwijanie inwencji twórczej uczniów,  
  • przełamywanie niechęci do matematyki.

* Organizatorem konkursu jest  Szkoła Podstawowa w Silnie

* W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu

A 3 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie) według tematyki określonej dla danej grupy wiekowej:

A – klasy IV szkoły podstawowej – świat trójkątów

B – klasy V szkoły podstawowej – reklama  czworokątów

C – klasy VI szkoły podstawowej – prostopadłe i równoległe wokół Ciebie

D – klasy VII szkoły podstawowej– skala w życiu codziennym

E – klasy VIII szkoły podstawowej – bryły wokół nas

 Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Uczestnicy podpisują swoje prace podając: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,  imię i nazwisko nauczyciela opiekuna oraz w lewym górnym rogu symbol grupy wiekowej (A-E).

* Prace należy dostarczyć do 01 lutego 2023 r. do nauczyciela techniki

http://www.spsilno.pl/wojewodzki-konkurs-matematyczno-plastyczny20-21-2/

praca konkursowa