Obszar 6 – zajęcia zorganizowane

1.Wspólnie z Gminnym Klubem Sportowym Tęcza  Zespół Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej zorganizował edycję ,,Tęczowych turniejów tenisa stołowego dla najmłodszych” których  celem było propagowanie zdrowego stylu życia, integracja młodzieży z terenu gminy i powiatu oraz upowszechnianie tenisa stołowego jako formy rekreacji. Impreza składała się z trzech turniejów indywidualnych rozgrywanych w czterech kategoriach wiekowych, osobno dla Dziewcząt SP i Gimnazjum oraz chłopców SP i Gimnazjum, o końcowym wyniku zawodnika decydowała suma punktów zdobytych we wszystkich turniejach.

opis

2. Dzień Sportu

Wspólnie z Radą Rodziców co roku w czerwcu organizujemy dla wszystkich uczniów dzień Sportu Szkolnego. W organizacji Dnia uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w szkole, a konkurencje pozwalają wykazać się aktywnością sportową wszystkim uczniom.

opis