Wycieczka klas 8a i 8c do miejsca pamięci w Piaśnicy

Utworzono: 18-09-2022

Dzięki inicjatywie pana Rafała Gajewskiego (Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska) uczniowie  klas 8a i 8c mieli możliwość bezpłatnego  wyjazdu do Piaśnicy.
Wycieczka  miała na celu przybliżenie (najstarszym uczniom naszej szkoły)  historii zbrodni piaśnickiej – jednej z pierwszych masowych zbrodni popełnionych przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Uczniowie odwiedzili masowe groby ofiar, kaplicę i pomnik poświęcony zamordowanym.    
Dzięki wsparciu pana wójta Zdzisława Chojnackiego – otrzymaliśmy transport.  Pan Krzysztof Pruszak (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Nowej Wsi Lęborskiej) ufundował dla dzieci słodki poczęstunek i napoje, a pani Kamilla Knap – Wrześniewska (dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej) zaprojektowała i przekazała  wszystkim uczestnikom ulotki informacyjne dotyczące zwiedzanego miejsca.
Za wszystko serdecznie dziękujemy!

ptak w miejscu pamięci
Mapa grobów pianickich
miejsce zadumy
8a i 8c pod pomnikiem
Pani Iza przewodnikiem
w miejscu pamięci
w stronę kaplicy
zaczynamy podróż po miejscu pamięci
zaduma wśród krzyży
cmentarz ofiar
droga do kaplicy
świadectwo świadka
słodkości po wycieczce
zbiorowa mogiła ofiar