Zdrowa Klasa

Utworzono: 30-10-2020

Bierzemy udział w Ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym ZDROWA KLASA.

  • Zdrowa Klasa to zaawansowany program edukacyjny i badawczy, który obejmie swym zasięgiem setki a nawet tysiące szkół w całej Polsce.
  • Głównym celem całego przedsięwzięcia jest promocja zdrowego trybu życia, szerzenie świadomości żywieniowej wśród uczniów a co za tym idzie przeciwdziałanie nadwadze oraz otyłości wśród dzieci.
  • Podczas zajęć lekcyjnych dzieci wypełniały anonimową ankietę, której wynik rodzice mogą sprawdzić logując się na stronie:

    https://liblink.pl/hX9GxpEIVE

    Hasła dostępu otrzymali uczniowie i samodzielnie zakleili je w kopertach.
 Grafika #0: Zdrowa Klasa
 Grafika #1: Zdrowa Klasa