Hymn Szkoły

HYMN SZKOŁY

Cześć nasza szkoło!

sł. J. Wojciech Fiwek

muz. Zbigniew Piasecki

Od pierwszej klasy do ostatniej,

Zbratani wspólnym celem,

Tworzymy razem swoją przyszłość,

Zdążając w życie śmielej.

Każdego dnia po parę kroków

Zbliżamy się do świata,

Tajemnic przecież tyle wokół

W człowieku, w ziemi, w kwiatach.

Ref. Cześć nasza szkoło cześć,

Tu dla nas drugi dom.

Dla ciebie nasza pieśń,

Ufamy w dobroć twą.

Niechaj codzienny trud

Mądrością krzepi nas.

Sięgniemy wyżej gwiazd

I prześcigniemy czas!