Szkoła Podstawowa w Silnie z a p r a s z a do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Matematyczno – Plastycznym dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej

Utworzono: 03-12-2021

Zapraszam do udziału w Wojewódzkim Konkursie Matematyczno - Plastycznym.
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas IV-VIII, którzy wykonają dowolną techniką pracę formatu
A 3 (prace innego formatu nie będą brały udziału w konkursie) według tematyki określonej dla danej grupy wiekowej:
A – klasy IV szkoły podstawowej – świat trójkątów
B – klasy V szkoły podstawowej – reklama czworokątów
C – klasy VI szkoły podstawowej – prostopadłe i równoległe wokół Ciebie
D – klasy VII szkoły podstawowej– skala w życiu codziennym
E – klasy VIII szkoły podstawowej – bryły wokół nas

Prace należy dostarczyć do 24 stycznia 2022 wraz z kartą zgłoszenia oraz zgodą na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych do nauczyciela techniki lub plastyki.
http://www.spsilno.pl/wojewodzki-konkurs-matematyczno-plastyczny20-21/

praca konkursowa