Regulamin przyznawania i przekazywania nagród Wójta Gminy Nowa Wieś Lęborska