Obszar 2 – wychowanie fizyczne- alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

1. Lekcja na basenie  „Doskonalenie pracy ramion w kraulu na piersiach”

Uczniowie klasy IV w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego  biorą udział w cotygodniowych zajęciach na basenie.

scenariusz

W okresie zimowym lekcje na sali gimnastycznej  zastępujemy  zajęciami na lodowisku i na stoku przyswajając podstawowe elementy dyscyplin sportowych łyżwiarstwa i narciarstwa zjazdowego :

2.  Lekcja na lodowisku

scenariusz

3. Lekcja na stoku

scenariusz