Aktualności

2022-09-18

Wycieczka klas 8a i 8c do miejsca pamięci w Piaśnicy

Dzięki inicjatywie pana Rafała Gajewskiego (Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Polityki Społecznej Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska) uczniowie  klas 8a i 8c mieli możliwość bezpłatnego  wyjazdu do Piaśnicy.
Wycieczka  miała na celu przybliżenie (najstarszym uczniom naszej szkoły)  historii zbrodni piaśnickiej – jednej z pierwszych masowych zbrodni popełnionych przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Uczniowie odwiedzili masowe groby ofiar, kaplicę i pomnik poświęcony zamordowanym.    
Dzięki wsparciu pana wójta Zdzisława Chojnackiego – otrzymaliśmy transport.  Pan Krzysztof Pruszak (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Nowej Wsi Lęborskiej) ufundował dla dzieci słodki poczęstunek i napoje, a pani Kamilla Knap – Wrześniewska (dyrektor Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Lęborskiej) zaprojektowała i przekazała  wszystkim uczestnikom ulotki informacyjne dotyczące zwiedzanego miejsca.
Za wszystko serdecznie dziękujemy!

2022-09-18

Gdynia Dzieciom

Dnia 16.09.2022r. uczniowie klas 1-3 wzięli udział w bezpłatnym seansie, w lęborskim kinie ,,Fregata’’. Już po raz jedenasty odbyły się pokazy filmów w ramach przeglądu ,,Gdynia Dzieciom’’ Przegląd jest częścią Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, najważniejszej polskiej imprezy filmowej. Dzieci miały okazję do kontaktu z wartościowymi animacjami: ,,Warszawska Syrenka’’, ,,O niezwykłej przyjaźni’’, ,, O drwalu i diable’’, ,,Apolejka i jej osiołek’’. Na koniec prowadzący sprawdził ile dzieci zapamiętały z wyświetlanych animacji. Dzieci bardzo chętnie się zgłaszali i aktywnie uczestniczyli w udzielaniu odpowiedzi, jednak nagrody otrzymało tylko 6 uczniów naszej szkoły. Dziękujemy

2022-09-16

Narodowe Czytanie

W pierwszych tygodniach września 2022r.  w ramach Narodowego Czytania - uczniowie naszej szkoły czytali i nagrywali ,,Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. W ten sposób cała społeczność szkolna uczciła dwusetną rocznicę publikacji ,,Ballad i romansów". Utrwaliliśmy przede wszystkim lektury obowiązkowe, takie jak: ,,Świtezianka”: ,,Pani Twardowska”, ,,Powrót taty” i „Lilije”.

2022-09-14

Doświadczenia w klasie 7

Uczniowie klasy siódmej wykonali swoje pierwsze doświadczenie na lekcji chemii. W czasie zajęć uczyli się odróżniać zjawisko fizyczne od reakcji chemicznej. Proste doświadczenia chemiczne pozwalają na oswojenie się ze sprzętem oraz metodą wykonania. Wszystkie dzieci pracowały z dużym zaangażowaniem.

2022-09-14

Zajęcia rozwijające w klasie 6b

Podczas pierwszych zajęć uczniowie udali się na przyszkolną kwietną łąkę, gdzie rozpoznawali gatunki roślin miododajnych za pomocą różnych aplikacji. Wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem.

2022-09-07

Oblatani w pomaganiu

W maju 2022 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Oblatani w pomaganiu”. Projekt zakładał stworzenie łąki dla pszczół.

Dzieci przy pomocy panów konserwatorów przygotowały teren do wysiania nasion łąki kwietnej. Pod koniec czerwca uczniowie wysiali otrzymane nasiona. Na początku łąkę należało regularnie podlewać. Po około 8 tygodniach rośliny zaczęły kwitnąć. Zapraszamy do oglądania zdjęć.

2022-09-07

Eko – szkoła

W roku szkolnym 2021/2022 nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskim projekcie Eko – szkoła. Żeby zdobyć tytuł Eko – szkoły należało wykonać szereg zadań, które znalazły się w Eko – raporcie. Nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania i po raz trzeci otrzymała tytuł Eko –szkoły.

2022-09-06

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i pasowanie na ucznia klasy pierwszej

1 września 2022 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego połączone z jedną z piękniejszych ceremonii odbywających się w naszej szkole, czyli przyjęciem najmłodszych kolegów w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. 
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Pani Dyrektor Grażyny Wójcik, która powitała zebranych gości i skierowała ciepłe słowa do przyszłych pierwszoklasistów. W obecności rodziców, dyrekcji i wychowawczyń odbyło się Ślubowanie, po którym nastąpiło  symboliczne pasowanie na ucznia klasy pierwszej.  Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.  
Wszystkim naszym uczniom życzymy wielu sukcesów w nauce i samych wspaniałych chwil w szkole. 

2022-09-05

Obiady

Od 12.09.2022 będą wydawane obiady w szkole. Opłata za wrzesień wynosi 75zł.

2022-09-03

Dowozy

Aktualne przystanki na trasie do Czarnówka w załączniku.

Załącznik

2022-08-30

Witamy nowy rok szkolny

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STRAŻAKÓW POLSKICH

W NOWEJ WSI LĘBORSKIEJ

01.09.2022 – CZWARTEK

Klasy I-III  –  godz. 9:00

przywóz uczniów 8:30 z miejsc zamieszkania

odwóz: godz. 10:00

Klasy IV- VIII – godz. 10:00

przywóz uczniów 9:30 z miejsc zamieszkania

odwóz: godz. 11:00

2022-08-28

XLIV finał centralnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Miliczu

Kajetan Garbaczewski po zajęciu II miejsca w wojewódzkim etapie OTWP zakwalifikował się do XLIV finału centralnego, który odbył się 25 czerwca w Miliczu. Ostatecznie nasz uczeń zajął 10 miejsce w Polsce. Kajetan był w Miliczu jedynym uczestnikiem, który nie należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ogromne gratulacje Kajetan. 

2022-08-26

Informacja o dowozach

Od 1 września dowozy szkolne będą realizowane w formule otwartej przez PKS Gdynia dostępnej również dla mieszkańców. Wszystkie dzieci otrzymają imienne bilety miesięczne, które powinny posiadać w czasie realizacji przewozów.
Dojeżdżający uczniowie, którzy nie posiadają legitymacji zobowiązani są pilnie dostarczyć do sekretariatu szkoły aktualne i podpisane zdjęcie legitymacyjne w celu wyrobienia wymaganego dokumentu.

Rozkład jazdy_Kębłowo

Rozkład jazdy_Czarnówko

2022-08-04

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Nowej Wsi Lęborskiej jest jednym z laureatów IV edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”!

Z radością informujemy, że projekt dotyczący utworzenia punktu dydaktycznego Ekocentrum w Nowej Wsi Lęborskiej otrzyma dofinansowanie w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”! Komisja przyznała grant doceniając fakt, że projekt ma charakter długotrwały i jest przeznaczony dla mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska.  

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy Nowa Wieś Lęborska zyskają „Nowowiejskie EKOcentrum na górce pod chmurką - czyli dla dużego i małego coś z przyrodą związanego”. Zajęcia w pracowni podniosą stan świadomości ekologicznej społeczności lokalnej; ukształtują racjonalną i zaangażowaną postawę mieszkańców wobec ochrony środowiska, przygotują dzieci do praktycznego wdrażania zasad ekorozwoju oraz będą popularyzować wiedzę przyrodniczą.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

#wzmocnijswojeotoczenie oraz #pse